Zwroty

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość

Konsument ma prawo w ciągu 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny. Termin 14 dni jest liczony od dnia zawarcia umowy.

Zarówno Sprzedawca, jak i Klient jest zobowiązany do zwrotu wzajemnych świadczeń.

Klient może zwrócić produkt wyłącznie nieuszkodzony, nie posiadający znamion użytkowania.

Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni odesłać Produkt na adres Sprzedawcy. Koszty zwrotu ponosi Klient. Koszt ten jest bezzwrotny.

Sprzedawca ma obowiązek zwrócić kwotę płatności oraz koszt dostawy, chyba że Klient wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym.

Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną lub drogą pisemną. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się tutaj.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Sprzedawca ma obowiązek przesłać Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu umowy.

Reklamacje

  •  Klient ma prawo do złożenia reklamacji, jeśli dostarczony produkt posiada wady.

    Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.

    Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

    Klient otrzyma potwierdzenie otrzymanie reklamacji drogą elektroniczną.

    Produkt będący przedmiotem reklamacji należy dostarczyć do siedziby Usługodawcy. Jeśli reklamacja okaże się zasadna, Sklep pokrywa koszty reklamacji tj. koszty dostarczenia produktu.

Szczegółowe warunki reklamacji i zwrotu opisane są w regulaminie sklepu.